Het succes van de aantrekkingskracht bij Bas van Buuren B.V.

Onlangs zijn we samen met het kernteam van Bas van Buuren gestart met het traject aantrekkingskracht. Zo hebben we helder geschetst waar de onderscheidende waarde liggen binnen de organisatie en is er geïnvesteerd middels het opleiden van mentoren.

Door mentorschap centraal te stellen is men bewust aan de slag gegaan met het welkom heten en begeleiden van nieuw talent.

Door de aantrekkingskracht van Bas van Buuren te vertalen middels heldere arbeidsmarktcommunicatie hebben we een succesvolle opendag georganiseerd. Hierop hebben wij inmiddels een aantal nieuwe medewerkers mogen verwelkomen op diverse functies. Gezien het succes van deze dag organiseren we in september een vervolg om sterk te staan voor het nieuwe seizoen.

Ditzelfde traject hebben we een ook ingezet binnen BVB Logistics. Hier werken we middels een gezonde mix van het opleiden van chauffeurs in combinatie met het werven van ervaren talent. Door dit proces structureel onderdeel te maken van de organisatie staan we sterk voor de toekomst.

Met plezier presteren vertaald zich door middels aantrekkingskracht!